Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused on loodud veebirakenduse muinasjutud.ee (Skymarket OÜ) ja nimetatud veebirakenduse kasutaja vaheliste õigussuhete reguleerimiseks. Kasutajaid ja muinasjutud.ee-d nimetatakse edaspidi koos Poolteks. Registreerudes muinasjutud.ee internetiportaali kasutajaks, annab kasutaja nõusoleku, et on tutvunud kasutustingimustega ja aktsepteerib neid.

Mõisted

 • Kasutaja – muinasjutud.ee internetiportaalis registreeritud isik, kes on kasutanud või kasutamas nimetaud veebilehe teenust.
 • Veebileht – www.muinasjutud.ee domeeni kaudu kättesaadav informatsiooni kogum.
 • Haldaja – Skymarket OÜ
 • Isikuandmed – andmed, mida Veebileht on Kasutajalt Veebilehe kasutajaks registreerumisel ja Veebilehe kasutamise käigus saanud.

Müügilepingu kehtivus, teenuse- ja hinnainfo

 • Müügitingimused kehtivad Veebilehel teenuste tellimisel.
 • Veebilehel tellitavad teenused arveldatakse eurodes.
 • Veebilehel pakutavate teenuste hinnad on märgitud teenuste juurde.

Tellimuse vormistamine

 • Teenuse tellimiseks tuleb valida teenus.
 • Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad.
 • Seejärel saab tasuda pangalingi kaudu.
 • Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa tasumisest Veebilehe arvelduskontole.

Muinasjutud.ee teenus

1.1. Muinasjutud.ee on veebileht, kus saab lugeda muinasjutte.

1.2. Veebilehel olevad muinasjutud on tasulised.

1.3. Teenuse kasutamiseks on vaja ennast registreerida muinasjutud.ee Kasutajaks ja luua endale vastav kasutajakonto. Palun olge konto loomisel täpne, ärge mingil juhul esitage enda kohta valeandmeid.

1.4. Kasutaja, kes registreerib ennast püsimaksega tasuliseks Kasutajaks saab juurdepääsu kõigile muinasjuttudele.

1.5. Kasutaja e-maili esimest nelja tähte lubatakse kuvada muinasjuttude lugejate edetabelis.

Kasutajaks registreerimine

2.1. Veebilehel olev sisu on tasuline ning sellele ligipääsemiseks peab Kasutaja eelnevalt valima  tasulise kasutusperioodi:

 • 1 kuu kasutusperiood on 2,99 EUR. Liituda saab ainult püsimaksena
 • 12 kuud kasutusperiood on 24,99 EUR.

Hinnad on koos käibemaksuga.

Püsimakse korral võetakse kuutasu iga kuu teie arvelt automaatselt.

2.2. Peale kasutusperioodi valimist sisestab Kasutaja oma emaili aadressi, mis annab võimaluse kasutusperioodi eest tasumiseks läbi maksekeskkonna.

2.3. Veebi kasutamise eest saab tasuda ainult kaardimaksega.

2.4. Makse teostamine toimub väljaspool muinasjutud.ee veebikeskkonda vastava teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Muinasjutud.ee veebilehel puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

2.5. Kui kasutusperioodi eest on tasutud, saab Kasutaja oma emaili sisestades veebi kasutama hakata.

2.6. Tasuline sisu avaneb kasutajale kohe peale tasu sooritamist.

Taganemisõigus

3.1. Vastavalt võlaõigusseadus § 53 lg 4 p 71 ei kohaldata taganemisõigust tehingutele, mille esemeks on digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal.

3.2. Kasutajal on õigus oma kasutusperiood tühistada või lõpetada, andes sellest Haldajale teada emaili teel.

3.3. Kui kasutaja soovib lõpetada oma kasutusperioodi enne kasutusperioodi lõppu, siis raha tagastamisele ei kuulu.

3.4. Kasutajal on võimalik teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

3.5. Puuduse avastamisel peab Kasutaja kohe teavitama muinasjutud.ee töötajaid e-posti või telefoni teel.

Kasutaja õigused ja kohustused

4.1. Kasutajal on õigus kasutada Veebilehel kõiki temale võimaldatud funktsioone.

4.2. Kasutaja kohustub esitama muinasjutud.ee kasutajaks registreerumisel täielikult tõesed isikuandmed, mis ei ole eksitavad, ebatäpsed või väärad.

4.3. Kasutaja kinnitab, et tema poolt muinasjutud.ee keskkonda sisestatavad andmed ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seaduste ja muude õigusaktidega ega heade kommetega.

4.4. Kasutaja kohustub mitte kasutama Veebilehel olevat infot ebaseaduslikuks tegevuseks või pettusteks.

4.5. Kasutaja kohustub mitte kahjustama või häirima Veebilehe normaalset tegevust ning vältima tahtlikku vigade esilekutsumist Veebilehe serveri või programmide töös.

4.6. Kasutaja ei tohi jagada oma pääset kolmandatele isikutele.

4.7. Kasutaja on teadlik ja nõustub sellega, et Veebilehel on õigus teostada isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja tingimustele.

Haldaja õigused ja kohustused

5.1. Kui Kasutaja ei täida Kasutustingimuste järgseid kohustusi, on Veebilehe Haldajal õigus piirata või tühistada Kasutaja Veebilehe kasutamisõigust.

5.2. Haldajal on igal ajal õigus Kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada. Kasutajal on soovituslik regulaarselt kasutajatingimustega tutvuda.

5.3. Haldajal on õigus saata kasutajale e-maili teel infot Veebilehe uudiste kohta.

5.4. Haldajal on õigus kasutajale ette teatamata muuta Veebilehe sisu ning teenuse kasutamise tingimusi.

5.5. Kui Kasutaja on jaganud oma kasutajaõigusi kolmandate isikutega, on Haldajal õigus tühistada Kasutaja Veebilehe kasutamisõigus.

Isikuandmete töötlemine

6.1. Haldaja kohustub mitte kasutama Kasutaja privaatset informatsiooni, mida muinasjutud.ee on Kasutajalt Veebilehe kasutajaks registreerumisel küsinud, muudel eesmärkidel kui Teenuse osutamiseks.

6.2. Haldaja ei avalda Kasutaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

6.3. Isikuandmete töötlemise eest vastutab Haldaja, kes annab endast parima andmete privaatsuse tagamiseks ja kaitsmiseks.

6.4. Kasutajal on õigus tellida muinasjutud.ee Veebilehelt isikuandmete kustutamist, teavitades sellest rain@skymarket.ee

6.5. Kasutajakonto aktiveerimisega annab Kasutaja nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks Haldaja

poolt.

6.6. Kasutaja andmed edastatakse maksete töötlemiseks ​​ettevõttele Stripe

Poolte vastutus

7.1. Kasutajad kasutavad Veebilehel olevat informatsiooni täielikult omal vastutusel.

7.2. Kõik muinasjutud.ee lehel olev info on meelelahutuslik.

7.3.Haldaja ei vastuta Veebilehe tekstis olevate fraaside, sõnade ja mõistete vääriti mõistmise tõttu tekkinud tagajärgede eest.

Autoriõigus

8.1. Kõik Veebilehel sisalduv visuaalne info ja andmete kogud – tekst, graafika, logod, ikoonid, nupud, programmid ja andmebaasid on kaitstud Eesti ja rahvusvaheliste autoriõiguste seadustega.

8.2. Kasutaja ei või Veebilehel avaldatud materjale kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada.

Muud sätted

9.1. Kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja muinasjutud.ee lahendada läbirääkimiste teel, vajadusel Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

 • Veebileht kasutab tellija poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, e-maili) ainult tellimuse töötlemiseks ning teenuse teenuse kasutajale avamiseks.
 • Veebileht edastab isikuandmeid makseteenust pakkuvale ettevõttele selleks, et avada tellijale juurdepääs tasulisele osale.
 • Veebileht saadab kasutajale uudiskirju ning pakkumisi kasutaja e-maili aadressile ainult juhul, kui
  kasutaja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi.
 • Kasutajal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

 • Kui kasutajal on Veebilehe osas pretensioone, tuleb see saata e-kirja aadressile rain@skymarket.ee või helistada telefonil: 52 62 841
 • Kui kasutaja ja Veebileht ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on kasutajal võimalik
  pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada kasutaja ja Veebilehe vahel sõlmitud kokkuleppest tulenevaid vaidlusi.
 • Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Teenuse lõpetamine

 • Kui soovite lõpetada teenust, siis palun saatke soov sellest emailile rain@skymarket.ee.

Palume kõik ettepanekud, küsimused ja kaebused saata e-posti aadressile rain@skymarket.ee

Tagasi lugema